STIFTELSEN JUVELERARE OTTO SÄFSTRÖMS MINNESFOND

ÄNDAMÅL

I första hand skall fondens avkastning årligen användas till att lämna understöd åt behövande gamla eller genom sjukdom till arbetet oförmögna personer som arbetat som guldsmeder, varvid företräde skall lämnas den, som varit anställd hos Aktiebolaget Bernhard Hertz.

I andra hand får avkastningen jämväl användas till att lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning inom guldsmedsyrket.